Lataa Walking the Digital Tightrope -tutkimus

Eurooppalaiset yritysjohtajat pitävät digitaalisia muutoshankkeita erittäin tärkeinä yrityksensä tulevaisuudelle. Silti Fujitsun selvitykseen haastateltujen päättäjien mukaan useimmilta yrityksiltä puuttuu selkeä strategia tavoitteeseen pääsemiseksi. Valtaosa vastaajista pitää digitalisointiprosessia uhkapelinä ja vain yksi neljästä vastaajasta luottaa aidosti tekemiinsä digipäätöksiin.  


 

Walking the Digital Tightrope

Selvityksessä kävi ilmi muun muassa:

  • Päättäjät uskovat digitaaliseen muutokseen, ja he luottavat oman organisaationsa kykyyn edistää muutoshankkeita. Valtaosa olisi jopa valmis edistämään hankkeita nykytahtia nopeammin.

  • Useimpien vastaajien mielestä liian hidas muutostahti johtaa tuottavuuden laskuun, hidastaa liiketoiminnan reagointia markkinamuutoksiin ja vaikeuttaa korkean asiakasuskollisuuden ylläpitämistä.

  • Joka toinen päättäjä pitää liiketoiminnan digitalisoimista tietohallinnon tehtävänä. 

  • Vaikka digitaalisten muutoshankkeiden tiedetään vaikuttavan myyntiin ja asiakkaalle tuotettavaan arvoon, hankkeiden strategiset painotukset eivät heijasta tätä.

 

Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin rahoitusalan, valmistavan teollisuuden, vähittäiskaupan ja julkisen sektorin näkemyksiä ja lähestymistapoja digitalisaatioon. 
 
Selvityksen määrälliseen osaan haastateltiin 643 it-päättäjää ja laadulliseen osaan 16 toimitusjohtajaa Britanniassa, Espanjassa, Ruotsissa ja Saksassa. Fujitsu teetti selvityksen tutkimusyhtiö Censuswidella.

 

Saat dokumentin välittömästi ja maksutta sähköpostiisi, kun annat yhteystietosi alla olevalla lomakkeella.

 
Fujitsu

All Rights Reserved, Copyright © FUJITSU 2001 - 2016